Ve spolupráci se vzdělávacími agenturami a pracovními úřady organizuje každoročně kariérní poradkyně pro /nejen/ maturanty cyklus seminářů a přednášek, které by měly studentům pomoci při výběru oboru studia na vysoké škole, v přijímacím řízení nebo zorientovat se v možnostech uplatnění na trhu práce.

Již několik let spolupracujeme se společností SCIO. První z řady seminářů se uskutečnil 18. října a věnoval se přechodu studentů na VŠ, kde se dozvěděli, jak vybírat vysokou školu, kde hledat potřebné informace, seznámili s rozhodujícími faktory pro výběr dalšího studia, jak vybrat konkrétní obor studia. Navazující seminář se bude věnovat Národním srovnávacím zkouškám.