V úterý 14. 11. 2023 se v době od 16:30 do 18:00 hodin konají třídní schůzky pro rodiče a zákonné zástupce žáků všech učebních oborů a žáků nástavbového studia oboru Podnikání. Setkání s třídními učiteli a ostatními vyučujícími se uskuteční v budově na ulici Husova 6.

Srdečně všechny zveme.