Správný výběr střední školy hraje významnou roli pro budoucí život každého člověka. Jak ale vybrat tu správnou školu? Vzdělání by mělo žákům dát dobrý základ pro celoživotní uplatnění. Veletrh, který proběhl l8. listopadu v ostravském nákupním centru FUTURUM, tyto cenné informace nabídl. Veletrh byl určen široké veřejnosti, ale hlavně žákům 9. tříd ostravských základních škol, kterým by mohl pomoci v rozhodování. Každá škola se snažila co nejatraktivněji předvést zájemcům. Stánky s letáky a propagačními materiály, ochutnávkami výrobků, často i názornými pomůckami, byly v obležení žáků.

V odpoledních hodinách veletrh zaplavily davy návštěvníků a jsme přesvědčeni, že naše škola svou krásnou prezentací upoutala pozornost mnoha budoucích studentů.