V letošním školním roce žáci druhého ročníku nástavbového studia oboru Podnikání opět zhlédli jeden z osmi nabízených pořadů na téma „Media, marketing a management“. Od odborníků z praxe se něco málo dozvěděli o influencerech, rozdíl mezi podnikáním a podnikavostí, o account a projektovém managementu, co je důležité pro úspěšnou kariéru a jaké jsou dnešní pozitivní a negativní trendy v řízení.

„READYCON vznikl z našich vlastních zkušeností – získávání praktických dovedností mimo školní lavice bylo pro nás oba klíčové. Díky nim dnes můžeme tento projekt úspěšně vést. Věříme, že každý školák by měl mít takovou příležitost, a proto jsme se rozhodli zprostředkovat tyto informace z trhu práce co nejvíce studentům,” řekli Dominik Hamaj a Peter Neumann, zakladatelé projektu.

K dispozici byly nově i pracovní listy, které si žáci během online přenosu mohli vyplnit a své získané poznatky mohou uplatnit ve svém dalším studiu nebo u maturity.

Vkládá. Ing. Lucie Kavanová