Studenti Marian Sládeček a Felicitas Výtisková se připojili k akci středoškoláků #dikyzemuzem.cz v pondělí 20.11. 2023.

Společně s Františkem Myškou a celou 1.B si připomněli odkaz obou 17. listopadů formou workshopu (videoprojekce, živé obrazy, artefakty každodennosti –jízdenky, mince a bankovky, bony, dobový tisk, jiskerský slib atp.) a vědomostního kvízu s řešením na dobových fotografiích a sladkou odměnou. Velký dík náleží i Mgr. Kryšpínové, která je v projektu podpořila.

Během workshopu zazněla i píseň Karla Kryla ,,Morituri te salutant“ z LP ,,Karavana mraků“, osobní vzpomínka na nedobrovolný odchod z vlasti pryč, za svobodou – do Míšku, jak mnohdy říkával. Svoboda není zadarmo, musí se bránit – pořád.

K zamyšlení poslouží dobře citáty: ,,Svoboda je ošidná věc.“ (K. Kryl)

,,Někteří se považují za vězně, i když je v jejich moci dělat, co chtějí, a jít, kam se rozhodnou, kdežto jiní jsou srdcem volní i v okovech.“ (M.Herbert)

,,Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“ (V. Havel)

A proto nezapomínejme na ty, kteří svobodu vydobyli, uhájili a obnovili – často za cenu nejvyšší.

Mgr. Jana Kudělová