Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 se dveře školy otevřely veřejnosti, především všem potenciálním zájemcům, kteří uvažují o studiu na naší škole, dále jejich rodičům či přátelům, kteří je přišli podpořit a společně s nimi si prohlédnout prostředí, v němž by případně mohli strávit svá středoškolská léta.

Při příchodu do budovy na Tyršově ulici se návštěvníků ujaly hostesky z řad studentek, které se jim pak po celou dobu věnovaly, doprovázely je na jednotlivá stanoviště a zároveň odpovídaly na zvídavé dotazy. V učebnách žáci a jejich zákonní zástupci shlédli prezentaci, obdrželi informace o škole, oborech Hotelnictví a Cestovní ruch, zahraničních praxích.

V prostorách odborných učeben své umění předvedli baristé, barmani, žáci při carvingu, zdobení perníků. Hosté obdivovali šikovnost studentů při přípravě výrobků studené kuchyně, které pak také ochutnali.

Návštěvníci si mohli zakoupit drobné vánoční dárky od žáků studentských firem zapojených do projektu ekonomických předmětů JA Czech, ve kterém se učí po dobu jednoho roku podnikat.