Dne 27. listopadu 2023 byli žáci II. a III. ročníku učebního oboru Výrobce potravin na první exkurzi v tomto školním roce, a to v Moravskoslezských cukrovarech a.s. AGRANA v Opavě – Vávrovicích, kde si doplnili k výuce vědomosti o zpracování cukrové řepy až po finální bílý cukr včetně ochutnávky polotovarů v průběhu zpracování.

Žákům se exkurze líbila, výrobní proces byl pro ně zajímavý, dozvěděli se i to, jak se nakládá s neupotřebitelnými částmi cukrové řepy, že se zpracovávají pro krmení nebo i jako hnojivo na pole. Při výrobním procesu se používá hodně vody pro výrobu páry a cukrovar je z větší části energeticky soběstačný.

Cukrovarem nás provázel externí průvodce, který pracoval v závodě až do svého odchodu do důchodu.

Vkládá: Waligórová Hana, Mgr. Rymlová Marcela – UOV