V pondělí 4. prosince 2023 se žáci učebního oboru Pekař zúčastnili odborné exkurze v Moravskoslezském cukrovaru, a.s. – závod Opava.

Prohlídka v areálu cukrovaru nám ukázala vše spojené s výrobou cukru. Nejdříve jsme zhlédli film o historii pěstování řepy cukrovky a počátky zpracování cukru až po současnost a moderní technologie výroby. V druhé části exkurze jsme s panem průvodcem prošli celý areál cukrovaru, kde nám odborně vykládal o všem od vykládky sypané řepy z nákladních vozů až po vlastní výrobu cukru. V průběhu prohlídky jsme měli možnost ochutnat nejen cukrovou řepu nebo výsledný cukr, ale i směsi, které jsou mezičlánky ve výrobním procesu. I přes nástrahy mrazivého dne se nám exkurze vydařila.

Vkládá: Ing. Michaela Felbierová, Mgr. Marcela Rymlová