Ještě před pololetím jsme pro nerozhodné žáky a jejich rodiče uspořádali 18. ledna 2024 Den otevřených dveří. Naše škola nabízí široké spektrum studijních oborů, od maturitních po učňovské. V prostorách Restaurace a cukrárny Terasa se prezentovalo všech 9 oborů. Mohli jste zde vidět učební obor Kadeřník, Cukrář, Výrobce potravin, Pekař, Prodavač, Kuchař, Číšník a Řezník – uzenář. Vítáni byli i zájemci o maturitní dvouleté nástavbové studium Podnikání. Naši pracovníci školy i žáci ochotně podávali všem příchozím potřebné informace o jednotlivých oborech a škole. Návštěvníci si mohli prohlédnout, ochutnat a vyzkoušet práci jednotlivých oborů. Necelých 80 % návštěvníků byla mimo opavských. Někteří z nich přijeli z jiných okresů (Bruntál, Jeseník, Ostrava. Olomouc, Krnov, Nový Jičín, …). Věřím, že se nám podařilo ulehčit rozhodování žáků a rodičů při vyplňování přihlášky ke studiu.

Vkládá: Mgr. Hrivňáková Pavla – výchovná poradkyně