V pondělí 15. ledna 2024 absolvovala třída 2.PO nástavbového studia Podnikání workshop vedený profesionálními lektory v rámci projektu Partners finanční gramotnost . Šlo již o druhou návštěvu v rámci tohoto projektu na naší škole. Jak potvrdil celorepublikový průzkum, finanční gramotnost je v ČR stále nedostatečná a lidé selhávají v základních věcech v oblasti financí. Jednotlivé lekce workshopu byly přizpůsobeny cílové skupině, která se do výkladu aktivně zapojovala dotazy, postřehy a při skupinové práci. Srozumitelně byla vysvětlena současná situace na finančním trhu v oblasti úvěrů, spořících produktů, investic, pojištění a budoucích důchodů. Žáci si odnesli hodně užitečných informací a cenných rad nejen k maturitě, ale především do svého života.

Vkládá: Ing. Knorová Lenka