Dne 14. února 2024 jsme se studenty nástavby Podnikání navštívili v kině Mír divadelní představení v anglicko-českém zpracování s názvem Peter Black 2 – A new beginnig. Cílem bylo zábavnou a hravou formou zpestřit výuku anglického jazyka, ověřit si své znalosti a zároveň navázat na téma, které se našich studentů po dokončení studia bude bezprostředně týkat – a to hledání zaměstnání. Představení se u studentů setkalo s kladnou odezvou a do budoucna máme v plánu se zúčastnit i dalších představení.

Vkládá|: Mgr. Quisová Soňa