Dne 13.3. se naše třída, 3.C, vydala na exkurzi do Prahy. Navštívili jsme hotel U Zlaté studně, který se nachází pod Pražským Hradem. Dozvěděli jsme se plno zajímavých informací a prohlédli jsme si luxusní pokoje. Samotný hotel je malý a působí velmi útulně. Je známý i pro svou terasu, ze které máte Prahu jako na dlani. Po prohlídce hotelu jsme se přemístili k České národní bance. Tam jsme však nešli dovnitř, ale na svých mobilech jsme hráli únikovou hru plnou šifer, která nás vedla po okolí ČNB.
Poté nás čekal poslední bod programu, a to návštěva restaurace Burgerman. Tam nám majitel Petr Návrat řekl o tom, jak jeho nápad vznikl, jak ho zrealizoval, co plánuje do budoucna a taky kolik sní burgerů měsíčně.
Chtěli bychom poděkovat paní Ing. Honkové a Ing. Gebauerové za naplánování této exkurze a  příjemný doprovod. 

Nikola Dvořáková, 3.C