Den s překladem je souborný název pro celostátní překladatelskou soutěž, překladatelskou konferenci a překladatelské dílny. Pořadatelem je již tradičně Filozofická fakulta Ostravské univerzity. I letos se francouzštináři naší školy opět do Dne s překladem zapojili. Jejich úkolem bylo přeložit literární text z francouzského jazyka do jazyka českého. Tak se alespoň na chvíli vžili do role profesionálních překladatelů a získali tak možnost se s nimi setkat osobně a dozvědět se také více o jejich práci a to dne 19. 3. 2024, kdy byly výsledky soutěže slavnostně vyhlášeny.

Naší školu na Dni s překladem reprezentovali žáci Adam Curylo, Tereza Ryžová, Viktorie Štefková a Aneta Wertichová. Chtěla bych jim touto cestou poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Simona Kokořová, vyučující francouzského jazyka