Dne 25. 4. 2024 se konají od 16.30 do 18.00 hodin třídní schůzky žáků učebních oborů a nástavbového studia oboru Podnikání. Srdečně zveme všechny rodiče a zákonné zástupce žáků. Místo konání: budova Husova 6, Opava.