Dne 26. 3. 2024 se uskutečnila celorepubliková soutěž JA NN Social Innovation Camp, která se konala v prostorách Next Zone v Praze za účasti 12 středních škol a gymnazií. Této soutěže se zúčastnili také žáci třídy 3. C oboru Hotelnictví, a to Nikola Dvořáková, Antonie Kostřibová, Viktorie Nečesaná, Michael Nedzbala a Ema Nováková.

Soutěžící byli rozděleni do týmů s ostatními školami a měli za úkol vymyslet a zpracovat projekt včetně prezentace na inovativní řešení problému plýtvání potravinami .

Naše dvě studentky získaly spolu se svými týmy dvě ze čtyř nejvyšších ocenění, a to Nikol Dvořáková za nejlépe zpracovanou prezentaci a Viktorie Nečesaná získala cenu publika za nejlepší projekt.

Nikola Dvořáková, 3. C