Dne 17. dubna 2024 se žáci všech ročníků učebního obor Řezník-uzenář zúčastnili odborné exkurze Jatka Kurka v Oticích společně s učitelkou odborného výcviku Magdou Lešinskou a třídní učitelkou Vladislavou Lichnovskou.

Žáci měli možnost zhlédnout vepřovou porážku od ustájení jatečných zvířat, přes naháňku, omráčení, vykrvení, paření, vykolení až po úpravu jatečných těl a následnou klasifikaci. Měli mnoho otázek, na které jim ochotně odpovídal pan Jiří Hymlár, který nás provázel touto exkurzí.

Z hlediska odbornosti byla tato exkurze velice poučná, zajímavá a pomáhá žákům najít uplatnění ve své profesi. Žákům III. ročníku je přínosem při skládání závěrečných učňovských zkoušek.

Vkládá: Magda Lešinská – UOV