Dne 23. května 2024 proběhlo v závodě Mondeléz Internacional Opava cvičení „Jak se na chvíli stát hasičem a uhasit požár“, ve spolupráci hasičů a pracovníků bezpečnosti práce firmy Mondeléz Internacional. Naši žáci oboru Výrobce potravin se tohoto projektu účastnili.

Cvičení bylo jen na omezeném prostoru před administrativní budovou závodu Mondeléz Internacional, to znamená, že nebyla zahrnuta evakuace celého závodu. Požár byl simulován na parkovišti závodu.

Základní scénář cvičení byl následující: Byli jsme seznámeni s druhy hasicích přístrojů a jejich funkcí a poté došlo k založení požáru na parkovišti a následně k hašení požáru.

Když to tedy shrneme, požár byl uhašen a my jsme provedli činnosti správně podle pokynů. Měli jsme také ukázku, jaké se mohou vyskytnout chyby.

Důležité je, že jsme tyto chybičky odhalili při pouhém cvičení a po realizaci nápravných akcí jsme lépe připraveni na případné hašení požáru.

Vkládá: Ing. Michaela Felbierová, Hana Waligórová – UOV