V dubnu 2024 jsme zareagovali na výzvu Krajského úřadu – Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí, vytvořit omalovánky se zaměřením na přírodu a životní prostředí.

I., II. a III. ročníky učebního oboru Kadeřník se do této výzvy zapojily. Každý žák nakreslil výkres na zadané téma a následně jej vymaloval. Vybrané omalovánky jsme opatřili štítky se jmény a základními údaji a zaslali na Krajský úřad.

Dne 13. června 2024 nám přišla zpráva, že jedna omalovánka byla vybrána k propagačním účelům odboru životního prostředí. Žákyni Kateřině Lisskové přijeli zástupci Moravskoslezského kraje předat věcné ceny. Protože se jednalo o žákyni III. ročníku, která v té době měla volno na přípravu k závěrečným zkouškám, ceny jsme převzali a předali je až u příležitosti vykonání ústních závěrečných zkoušek.

Děkuji všem, kteří se zapojili do této výzvy a ještě jednou gratuluji Kateřině Lisskové k jejímu úspěchu.

Vkládá: Mgr. Pavla Hrivňáková