Třídní schůzky pro maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch a jednání rady zapsaného spolku.

Časový harmonogram dne 25. 11. 2021

  • 16:00 – Jednání rady zapsaného spolku on-line (prostřednictvím MS TEAMS přes přihlášení žáků).
  • 17:00 – 17:30Třídní schůzky s osobní účastí zákonných zástupců (po předchozí domluvě s třídním učitelem) a třídních učitelů v budově SŠHS a VOŠ Opava, Tyršova 34.
  • 17:30 – 18:00 – Třídní schůzky on-line (prostřednictvím MS TEAMS přes přihlášení žáků) pro rodiče, kteří nepřišli osobně. 
  • 18:00 – 18:30 – Individuální konzultace se všemi vyučujícími on-line (prostřednictvím MS TEAMS přes přihlášení žáků).