Přihlášky ke studiu odevzdávejte nejpozději do 1. 3. 2022

Maturitní obory: Opava, Tyršova 34

Cestovní ruch  

Hotelnictví       

Učební obory: Opava, Husova 6

kadeřník

cukrář

kuchař – číšník

prodavač

výrobce potravin

pekař

řezník uzenář

+

Maturitní obor Podnikání