Třídní schůzky pro maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch a jednání Rady zapsaného spolku.

Časový harmonogram dne 21. 4. 2021

  • 16:00 – 16:45 – Jednání Rady zapsaného spolku v restauraci Vesna, Tyršova 20.
  • 17:00 – 17:45Třídní schůzky v budově SŠHS a VOŠ Opava, Tyršova 34.
  • 17:45 – 18:30 Individuální pohovory s rodiči v budově SŠHS a VOŠ Opava, Tyršova 34.