Termíny doklasifikace žáků oborů Hotelnictví a Cestovní ruch se konají od 25. srpna v budově školy na ulici Tyršova 34. Seznam žáků je uveden pod pořadovým číslem žáka v třídní knize. V případě dotazů pište na email janik@sshsopava.cz.