KROMĚŘÍŽ 7. – 8. 10. 2021

Na dva říjnové dny vyjela třída 3.C s Mgr. Janou Kudělovou a Mgr. Jiřím Vizauerem do Kroměříže, na odbornou exkurzi. Brzké vstávání se vyplatilo, hanácké Atény nás nezklamaly. Nejprve nás okouzlily veverky, pávi a jiná divoká zvířata v Podzámecké zahradě, přes kterou jsme si zkrátili cestu do centra města. Poté jsme navštívili s průvodkyní rozsáhlý […]

WORKSHOP ZÁSADY MODERNÍ PŘÍPRAVY JÍDEL II

Dne 7. října 2021 proběhl ve Frenštátě pod Radhoštěm další z workshopů pořádaných ve spolupráci s Unihostem a Moravskoslezským krajem „Zásady moderní přípravy jídel II“ na téma ryba a mušle. Workshop je určen pro učitele odborného výcviku a jejich žáky. Své kulinářské umění nám už po několikáté předvedl kuchař Tomáš Braczek, který má v Raškovicích […]

Dny řemesel

Řídíme se heslem naší školy „ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA“ a snažíme se hravou formou Dnů řemesel seznámit žáky základních škol se studijními obory, které by si mohli vybrat pro následné studium. Letos opět mohou školy využít této nabídky. Máme na výběr 3 obory maturitní, 8 oborů učňovských, 1 obor nástavbový a VOŠ. Žáci zde mohou strávit […]

Opavský vinný trh

Tradiční akce Opavský vinný trh, která proběhla v pátek 8. října 2021 v odpoledních hodinách, se poprvé účastnila také naše škola. Žáci II. ročníku, oboru Hotelnictví, tak měli možnost prezentovat nejen školu, ale zejména vybraná moravská vinařství. Jsme rádi, že jsme tak mohli svou prezentací a účastí na této akci rovněž přispět na charitativní účely.

Akce na Obchodní akademii

Studenti naší školy se skvěle prezentovali při zajištění občerstvení u příležitosti Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné poradce ZŠ na školní rok 2022/2023. Akce proběhla dne 5. října 2021 a místem konání byla Obchodní akademie v Opavě. Občerstvení pro účastníky připravili žáci učňovského oboru kuchař a cukrář na středisku restaurace Terasa, servis nápojů […]

Workshopy Finanční gramotnosti

„Být finančně gramotný znamená umět se postarat o peníze a zároveň rozumět nejdůležitějším pojmům z ekonomické a finanční oblasti. Finanční gramotnost si budujeme po celý život, protože na finančních trzích a na poli investování se neustále děje něco nového. Kdo je finančně gramotný, orientuje se v nabídce finančních produktů, umí pracovat s dluhy, dokáže správně […]

Slavnostní otevření gastrocentra

V úterý 5. 10. 2021 se za přítomnosti náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství, mládež a sport Mgr. Stanislava Folwarczného a vedoucího odboru školství, mládeže a sportu PaedDr. Libora Lenča slavnostně otevřela zrekonstruovaná kuchyně. Přestavba, která trvala přes 3 měsíce, si vyžádala investici přes 7 mil. Kč a téměř celá byla hrazena z prostředků zřizovatele. […]