Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Hotelnictví

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání, který obsahuje: Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.