EKONOMICKÉ SEMINÁŘE K NOVELÁM ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH ZÁKONŮ

Vzhledem k mimořádným opatřením spojených s šířením koronaviru a uzavřením škol a školských zařízení sdělujeme [...]