TŘÍDNÍ SCHŮZKY DNE 25. 11. 2021 – MATURITNÍ OBORY

Třídní schůzky pro maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch a jednání rady zapsaného spolku. Časový harmonogram dne 25. 11. 2021 16:00 – Jednání rady zapsaného spolku on-line (prostřednictvím MS TEAMS přes přihlášení žáků). 17:00 – 17:30 – Třídní schůzky s osobní účastí zákonných zástupců (po předchozí domluvě s třídním učitelem) a třídních učitelů v budově […]

Dny volna pro žáky a studenty SŠHS a VOŠ Opava

Dny volna pro žáky a studenty SŠHS a VOŠ Opava Vzhledem k současné zhoršující se epidemické situaci a šířící se nemoci COVID-19 v Moravskoslezském kraji dospěla Krajská epidemiologická komise k závěru, že je žádoucí a smysluplnou možností, jak zmírnit skokový nárůst nemocných ve školách a školských zařízeních v rámci Moravskoslezského kraje, prodloužení doby podzimních prázdnin ve školách v nadcházejícím […]