3. kolo přijímací řízení na VOŠ

Denní a kombinované vzdělávání: 3. kolo Termín zaslání přihlášek 24. 9. 2021 Termín dodání podkladů 24. 9. 2021 Přijímací řízení 27. 9. 2021 Přihláška Přihláška ke studiu na VOŠ Kontakt Výuka vyššího odborného vzdělávání probíhá na pracovišti: Tyršova 34, Opava. Sekretariát VOŠ: Jana Gibesová, +420 736 242 273 , gibesova[ZAV]sshsopava.cz Úřední hodiny:  ČT od 8:00 – 11:00 Pedagogický zástupce […]

Zahájení školního roku 1. 9. 2021

Učební obory a nástavbové studium Podnikání Všechny 1. ročníky učebních oborů a nástavbového studia zahájí školní rok 2021/2022 dne 1. 9. 2021 v 8:00 hod v KD Na Rybníčku (hygienická opatření, respirátor). Poté proběhne společný přesun do školy, kde budou žáci otestováni a jednomu zákonnému zástupci žáka (s ochranou nos a úst – respirátor) bude […]

Zahájení školního roku 1. 9. 2021

Učební obory a nástavbové studium Podnikání Všechny 1. ročníky učebních oborů a nástavbového studia zahájí školní rok 2021/2022 dne 1. 9. 2021 v 8:00 hod v KD Na Rybníčku (hygienická opatření, respirátor). Poté proběhne společný přesun do školy, kde budou žáci otestováni a jednomu zákonnému zástupci žáka (s ochranou nos a úst – respirátor) bude […]

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Hotelnictví

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání, který obsahuje: Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.